Курс для магістратури за  спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) у КДПУ