Курс для студентів КДПУ, що навчаються за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія), у тому числі, якщо ця спеціальність додаткова до спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія).