Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Курс призначений для студентів напряму підготовки 6.040105 Середня освіта (Біологія) (з додатковою спеціальністю 6.040106 Середня освіта (Хімія)) Криворізького державного педагогічного університету.

Курс для студентів КДПУ, що навчаються за спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія), у тому числі, якщо ця спеціальність додаткова до спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія).

Курс для магістратури за  спеціальністю 014.06 Середня освіта (Хімія) у КДПУ